Buitengewoon onderwijs

In Menen is er één school voor buitengewoon lager onderwijs: BuLO Blijdhove.

De school biedt twee types buitengewoon onderwijs aan: type Basisaanbod en type 9.

Hier vind je info over de types van buitengewoon onderwijs.

Om toegelaten te worden tot het buitengewoon onderwijs heb je een verslag van het CLB nodig.

Voorrangsperiode voor inschrijving van

  • een broer of zus van een leerling van BuLO Blijdhove
  • een zoon of dochter van een personeelslid van BuLO Blijdhove

= van 1 februari 2023 tot 14 februari 2023

De vrije inschrijvingen starten op 23 mei 2023