WelkomJe kan je kind niet meer aanmelden

Het resultaat van de aanmelding van je kind wordt meegedeeld op 19 april 2023.

De inschrijving van een kind dat toegewezen is aan een school, heeft plaats tussen 24 april en 15 mei 2023. Als dat kind niet wordt ingeschreven tijdens deze periode verliest het zijn voorrang voor inschrijving op basis van toewijzing.

De inschrijving heeft in principe plaats tijdens de openingsuren van de school. Je kan ook een ander moment van inschrijving afspreken met de school.

Een kind dat niet aangemeld is, kan nog ingeschreven worden vanaf 23 mei 2023 (voor zover er nog een beschikbare plaats is).


Deze website is voor het laatst aangepast op 31-03-2023.