WelkomInfo over de inschrijvingen voor het schooljaar 2023-2024

Is je kind geboren in 2021 of later? En heeft het een broer of zus die al naar school gaat? Dan heeft je kind voorrang bij inschrijving. Je kan je kind al inschrijven in de school van 1 tot 14 februari 2023 !

Kinderen die al ingeschreven zijn in een school, moeten niet meer opnieuw ingeschreven worden. Tenzij je wil dat ze volgend schooljaar naar een andere school gaan.

Andere kinderen kunnen pas inschrijven nadat ze digitaal aangemeld zijn. De aanmeldingsperiode start op 28 februari 2023 (om 9 uur) en loopt tot 21 maart 2023 ’s middags (12 uur). – Kinderen die voorrang hebben bij inschrijving, en niet zijn ingeschreven tijdens de voorrangsperiode, kunnen tijdens de aanmeldingsperiode aangemeld worden met behoud van hun voorrang.

Na de aanmeldingsperiode worden alle aanmeldingen gerangschikt: eerst op basis van rangorde van schoolvoorkeur en daarna volgens wandelafstand (langs de openbare weg) van het domicilieadres (of toekomstig domicilieadres) van kind tot de school. Op basis van deze rangschikking worden de aangemelde kinderen toegewezen aan een school (voor zover er een plaats beschikbaar is).

Uiterlijk 21 april 2023 worden de ouders (de aanmelder) op de hoogte gebracht van het resultaat van de aanmelding.

De eigenlijke inschrijving in de school heeft plaats tussen 24 april en 15 mei 2023 (tijdens de openingsuren van de school).

Kinderen die niet ingeschreven zijn tijdens de voorrangsperiode en die niet aangemeld zijn tijdens de aanmeldingsperiode, kunnen pas ingeschreven worden vanaf 23 mei 2023. Hou er wel rekening mee dat in sommige scholen alle plaatsen van bepaalde geboortejaren of leerjaren al zullen ingenomen zijn. Je kind komt dan op de wachtlijst van de school. De school bezorgt je daarvan een schriftelijk bewijs.


Deze website is voor het laatst aangepast op 15 december 2022.