WelkomJe kan je kind niet meer aanmelden. De vrije inschrijfperiode start op 23 mei 2023.

Is je kind geboren in 2021 of later? Gaat een broer of zus al naar school? Dan heeft je kind voorrang bij inschrijving in de school van zijn broer of zus.

Schreef je je kind niet in tijdens de voorrangsperiode? Meld het dan nu aan. Je kind behoudt dan zijn voorrang. 

Kinderen die al ingeschreven zijn in een school, moeten niet meer opnieuw ingeschreven worden. Tenzij je wil dat ze volgend schooljaar naar een andere school gaan.

Nieuwe kinderen kunnen nu aanmelden om dan later te kunnen inschrijven. De aanmeldingsperiode start op 28 februari 2023 (om 12 uur) en loopt tot 21 maart 2023 (12 uur). 

Na de aanmeldingsperiode worden alle aanmeldingen gerangschikt: eerst op basis van rangorde van schoolvoorkeur en daarna volgens wandelafstand (langs de openbare weg) van het domicilieadres (of toekomstig domicilieadres) van het kind tot de school.

Op basis van deze rangschikking wordt het aangemelde kind toegewezen aan een school van voorkeur (voor zover er een plaats beschikbaar is). Duid zeker ook je 2de voorkeur aan. Als de 1ste school reeds volzet is, dan wordt bij de toewijzing rekening gehouden met je 2de voorkeur.

Ten laatste op 21 april 2023 worden de ouders (de aanmelder) op de hoogte gebracht van het resultaat van de aanmelding.

De eigenlijke inschrijving in de school heeft plaats tussen 24 april en 15 mei 2023 (tijdens de openingsuren van de school).

Kinderen die niet ingeschreven zijn tijdens de voorrangsperiode of die niet aangemeld zijn tijdens de aanmeldingsperiode, kunnen pas ingeschreven worden vanaf 23 mei 2023. Hou er wel rekening mee dat in sommige scholen alle plaatsen van bepaalde geboortejaren of leerjaren al zullen ingenomen zijn. Je kind komt dan op de wachtlijst van de school. De school bezorgt je daarvan een schriftelijk bewijs.


Deze website is voor het laatst aangepast op 21-03-2023.