Voorrang?

  • een broer of zus van een leerling van de school
  • een zoon of dochter van een personeelslid van de school