2022-2023

Op deze pagina vind je in november informatie over de inschrijvingen voor het volgende schooljaar (= schooljaar 2022-2023).

Kinderen die al ingeschreven zijn in de school moeten niet meer opnieuw ingeschreven worden.